Mindset Meter

Wachtwoord vergeten?

Welkom bij MindsetMeter.nl, een e-learning methode om een groeimindset te stimuleren op individueel, groeps- en organisatieniveau ter bevordering van de kwaliteit van zorg. Mindsetmeter.nl is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten van de Federatie Medisch Specialisten en speciaal ontwikkeld voor de chirurgische specialismen. De volgende wetenschappelijke verenigingen hebben dit initiatief ondersteund:

  • Nederlandse Orthopaedische Vereniging
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
  • Nederlandse Vereniging voor KNO-heelkunde en heelkunde hoofd-halsgebied
  • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
  • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
  • Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie
  • Nederlandse Vereniging voor Urologie

Wat is een mindset? Mindset is de manier waarop iemand naar zijn of haar eigen ontwikkeling kijkt en is daardoor een belangrijke factor voor de mate van en de manier waarop iemand leert. Er wordt over het algemeen onderscheid gemaakt tussen een statische mindset en een groeimindset. Bij een groeimindset gaat men er vanuit dat intelligentie en vaardigheden te ontwikkelen zijn. Personen met een groeimindset kenmerken zich door het omarmen van uitdagingen en veerkrachtigheid bij tegenslag. Als iemand meer naar een statische mindset neigt, ziet deze persoon zijn intelligentie en vaardigheden als een vaststaande eigenschap. Personen met een statische mindset doen minder moeite om zich te ontwikkelen; talent staat voor hen vast.

Waarom mindsetmeter.nl voor chirurgen?
Het concept mindset is al decennialang een begrip in het onderwijs en komt steeds meer in opmars in relatie tot het leveren van zorg. Met het oog op de toenemende complexiteit in de zorg is het voor kwaliteit en veiligheid van belang dat chirurgen en andere zorgverleners en organisaties goed kunnen omgaan met veranderingen. Hierbij is het belangrijk dat men leert van wat er (niet) goed gaat op de werkvloer en proactief te werk gaat om de huidige omstandigheden te verbeteren. Een groeimindset kan hieraan bijdragen. Mindsetmeter.nl is speciaal ontwikkeld voor chirurgen om zo goed mogelijk aan te sluiten op de setting waarin zij zorg verlenen. Daarnaast hebben chirurgen vaak een rol als klinisch leider binnen zorgteams, waardoor zij belangrijk zijn voor op groei gerichte initiatieven door het team.

Bij vragen over mindsetmeter.nl kunt u contact opnemen via info@mindsetmeter.nl

MindsetMeter.nl is ontwikkeld door Erik Heineman, Kirsten Dabekaussen en
Gepke Veenstra en is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging
voor Heelkunde en de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten.

Back to Top